اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1383پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی فسا
1393متخصص گوش و حلق و بینیدانشگاه مالایا (UM) مالزی
1398فلوشیپ فوق تخصص جراحی سرطانهای سر و گردندانشگاه علوم پزشکی تهران

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان