اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1378 پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
1386 تخصص بیماری های داخلی دانشگاه علوم پزشکی ایران
1391 فوق تخصص خون و سرطان بالغین دانشگاه علوم پزشکی تهران

سابقه:

سال بخش سمت بیمارستان
1391 علوم پزشکی کرمانشاه استادیار طالقانی
1397 خون استادیار امیرالمومنین
0 ------ عضو انجمن و سرطان ایران عضو انجمن پیوند سلولهای بنیادی تهران
0 ------ عضو انجمن و سرطان ایران عضو انجمن پیوند سلولهای بنیادی تهران
91 13 تا کنون هیئت علمی استاد یار دانشگاه آزاد تهران

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان
درمانگاه تخصصی داخلی مسعود تهران خیابان کارگر شمالی بالاتر از بزرگراه جمال آل احمد روز هاي فرد 15-19
بیمارستان دی بیمارستان دی تهران
بیمارستان تریتا بزرگراه همت غربی شمال دریاچه چیتگر