اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1378 پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
1386 تخصص بیماری های داخلی دانشگاه علوم پزشکی ایران
1391 فوق تخصص خون و سرطان بالغین دانشگاه علوم پزشکی تهران

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان
بیمارستان تریتا بزرگراه همت غربی شمال دریاچه چیتگر