اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1381 عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1388 متخصص زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1397 فلوشیپ آنکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سابقه:

سال بخش سمت بیمارستان
1392 تا 1394 هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا
1393 تا کنون هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان
کلینیک فوق تخصصی شهید مطهری خیابان نمازی شنبه و یک شنبه
کلینیک تخصصی شهید فقیهی خیابان زند چهارشنبه