اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1381 عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1388 متخصص زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1397 فلوشیپ آنکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان