اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1387 پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1393 متخصص اورولوژی( جراح کلیه و مجاری ادراری) دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1396 فلوشیپ اروانکولوژی( سرطان های کلیه و مجاری ادرای تناسلی) دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان
کلینیک خیابان زند-کوچه43مرکز پزشکی مهرطبقه 1 واحد 1 شنبه تا چهارشنبه 16-20