اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1382پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
1389متخصص داخلیدانشگاه علوم پزشکی اهواز
1395فوق تخصص خون و سرطان بزرگسالاندانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان
کلینیک دکتر محسن تواضعشیراز-خیابان ملاصدرا کوچه 1ساختمان اهورا طبقه2شنبه تا چهارشنبه15-21