اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1379پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
1392متخصص داخلیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
1397فوق تخصص گوارش و کبددانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان
کلینیکشیراز-خیابان زند-بین کوچه 50 و 52-ساختمان اکسیر-طبقه2-واحد3پنج شنبه8 تا 12