اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1379 پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
1392 متخصص داخلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1397 فوق تخصص گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان
کلینیک شیراز-خیابان زند-بین کوچه 50 و 52،طبقه2داروخانه دکتر بینایی واحد 3 پنج شنبه 8 تا 12