اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1387 پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل
1394 متخصص جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1397 فلوشیپ جراحی سرطان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان
درمانگاه بیمارستان مادر و کودک بالاتر از دروازه قرآن سه شنبه عصر