اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سالمدرکدانشگاه
1372دکترای پزشکی عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
1391تخصص پرتودرمانی سرطاندانشگاه علوم پزشکی تهران
1395فلوشیپ طب تسکینیدانشگاه علوم پزشکی تهران

مراکز درمانی:

نامآدرسروززمان
کلینیک دکتر محمود سامعیکرج-میدان شهدا-برج-نواطبقه4واحد6.
کلینیک رادیوتراپی و آنکولوژی امیدتهران-بزرگراه چمران جنوب نبش شمالی-خیابان کاج-کلینیک امید.