اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1395 dietetics&clinical nutrition امارات
1399 diabetes دیابت- انگلستان امارات

سابقه:

سال بخش سمت بیمارستان
1396 تاکنون mc body clinic دکتر تغذیه دبی
1396-1395 university hospital sharjah دکتر تغذیه دبی
1395 dubai hospital دکتر تغذیه دبی
1396 UAQ shekh khalifa hospital دکتر تغذیه دبی

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان
mc body clinic دبی جمیرا شنبه تا پنج شنبه 15:00-20:00