اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1395 dietetics&clinical nutrition امارات
1399 diabetes دیابت- انگلستان امارات

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان
mc body clinic دبی جمیرا شنبه تا پنج شنبه 15:00-20:00