اشتراک گذاری
  اطلاعات تکمیلی

تحصیلات:

سال مدرک دانشگاه
1381 کارشناسی روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد واحد ارسنجان
1387 کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه آزاد واحد ارسنجان
1399 دکترای روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد واحد ارسنجان

سابقه:

سال بخش سمت بیمارستان
1387-1392 روانشناسی علوم تربیتی دانشگاه های مرودشت، سپیدان، شیراز، مسجد سلیمان، اندیکا مدرس
1394-1398 موسسه آموزشی هیراد نور گناوه، نیرو انتظامی بوشهر، بهزیستی بوشهر، بهزیستی و فرمانداری کنگان، استاد دانشگاه امام حسین، موسسه ماد شیراز مشاور
1398-1399 موسسه مهان بوشهر مشاور

مراکز درمانی:

نام آدرس روز زمان
کلینیک احمدیان شیراز، خیابان اردیبهشت بر حسب تقاضا بر حسب تقاضا
مرکز نیروانا شیراز، روبروی بیمارستان حافظ شنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه بر حسب تقاضا
راه سبز زندگی شیراز، جنب بیمارستان شفا بر حسب تقاضا بر حسب تقاضا